Het eigenlijke leven

een filosofie van tijdelijkheid en betekenis

Onderstaande geeft een beeld van een zomeracademieweek op aanvraag:
Laten we de tijd gezapig aan ons voorbij trekken, alsof we een willoos voertuig zijn van het leven van alle dag? De meeste mensen zullen dit geen aantrekkelijk idee vinden. Een dergelijk bestaan ervaren we als oneigenlijk, waarbij je geen recht doet aan je eigen bestaan.

Ons leven zelf ligt niet vast. Eerder wordt het gekenmerkt door de mogelijkheid om steeds iets anders te worden of te willen dan het al is. En dat kan zolang we leven en de toekomst zwaarder laten wegen dan het verleden. Een leven waarbij zijn en  tijd op elkaar betrokken zijn.
Tijd is intrigerend, het is geen ding dat je kunt oppakken. Tijd roept vragen op: wat doen we met de tijd die ons ter beschikking staat? Wie willen we zijn?
We ervaren de tijd omdat ze verstrijkt en we voelen het appèl dat ervan uitgaat: leven op een eigenlijke wijze.

De zomeracademie is geschikt voor iedereen die zoekt naar wijsheid en inzicht, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied.

In de zomeracademie gaan we in op de betekenis van het eigenlijke leven aan de hand van verschillende filosofen.

Het programma per dag zou kunnen zijn:

Dag 1: De vraag naar het zijn.
Soms bekruipt je het gevoel dat je leven onbetekenend en vanzelfsprekend voortglijdt. Dat je je overgeleverd hebt aan het leven van alledag en aan dat wat mén vindt. Andere keren heb je het gevoel dat wat je doet er echt toe doet. Dat je leven wezenlijk is en dat het zijnskwaliteit heeft zo dat je het een authentiek of eigenlijk leven kunt noemen.

Dag 2: De tijd als horizon
Om onszelf als mens geheel te vatten, om ons zijn volledig te leren kennen, moeten we eigenlijk van een afstand naar een voltooid geheel kunnen kijken. Maar dat is niet mogelijk, we leven en zolang we leven is alles voorlopig. Toch zien we ons bestaan regelmatig vanuit het perspectief van het einde, zeker wanneer we bepaalde keuzes moeten maken die er toe doen. Op belangrijke momenten voelen we ons geconfronteerd met onze tijdelijkheid.

Dag 3: Zelfzijn en mede-zijn
We hebben bewustzijn van onszelf en kunnen vormgeven aan ons eigen leven. Tegelijkertijd worden we gevormd door de ander.  Maar hoe verhoudt dit zelfzijn zich tot het zijn dat we worden door de ander? En hoe voorkomen we dat we teveel ondergaan in wat men vindt en denkt?

Dag 4: In-de-wereld-zijn: geweten en stemming.
Tijd in het alledaagse gebruik verwijst naar verleden, heden en toekomst.

De tijd is niet maar tijdigt zich. En in dat tijdigen, wat we zelf zijn, staan we open naar toen, nu en straks en dat doen we zolang we nog kunnen worden wat we nog niet zijn. In onze stemmingen kan de vraag naar het naakte bestaan zich dwingend aandienen en weer spoorloos verdwijnen. Hoe gaan we hiermee om?

Dag 5 Ethiek: leven met de tijd
Hoe geven we concreet vorm aan een authentiek en eigenlijk leven? Een belangrijk aspect van mens-zijn is dat we ons kunnen uitstrekken in de tijd. We zijn niet zoals  Nietzsche het ooit omschreef terwijl hij langs een wei met koeien liep, “vastgebonden aan het paaltje ogenblik, en daardoor noch zwaarmoedig, noch verveeld”. Wij zijn de tijd, we zijn mogelijkheid met betrekking tot onszelf en met betrekking tot de ander. We kunnen ons iets voornemen in de tijd: we kunnen de ander iets beloven, we kunnen ons dingen herinneren en ons verontschuldigen. Hiermee strekken we uit naar de toekomst en naar het verleden. Deugden die hierbij behulpzaam zijn, zijn vriendschap, trouw en loyaliteit, deugden die in de tijd steeds opnieuw waargemaakt worden. Ook vergeving en berouw zijn deugden die zich uitdrukken in de tijd. Wat heeft dit alles te maken met een eigenlijk leven?

Voor meer info klik hier

Waar
De zomeracademie Het eigenlijke leven kan gegeven worden op locatie. Dit is een voorbeeld van hoe een zomerweek eruit kan zien. Meerdere onderwerpen zijn mogelijk.

Spreker – cursusleider
drs. Corrie Haverkort, filosoof en beeldend kunstenaar.
Werkgebieden: Docent en moderator Sabi Kunst en Filosofie.
Docent en opleider coaches voor nieuwe gezinnen.
Lezingen en trainingen bij verschillende instellingen o.a. studium generales, Vrije Academies, Hovo, U3L, Pythia filosofie, Evdaimonia op Kreta, Congressen en particuliere instellingen.

Info c.haverkort@hetnet.nl  /  06 28125600ld als het gaat om het nemen van een bus of

Comments are closed.