Immanuel Kant

Denken over het goede handelen

Veel hedendaagse denkers citeren Immanuel Kant. Vaak  om de eigen ideeen te funderen. Soms kun je het gevoel krijgen: nu wordt het tijd zelf iets te lezen van deze invloedrijke denker.

Daarom vindt er een speciaal Kant-weekend plaats waarin we zijn boek, met de lastige titel,  Fundering voor de metafysica van de zeden gaan bestuderen.  In dit werk probeert Kant een antwoord te vinden op de vraag naar het moreel goede. Wat is  het goede op zich? Wat betekent dit als we spreken over goede of verkeerde handelingen? 

Een goede wil lijkt een onmisbare voorwaarde te zijn van de waardigheid om gelukkig te zijn. (I. Kant)

Verschillende passages worden gelezen, toegelicht en besproken. Een syllabus wordt uitgereikt ter ondersteuning. Het weekend is gericht op de vraag of we de gedachtegang van Kant kunnen volgen en relateren aan ons dagelijks leven: klopt het wat hij schrijft, kunnen we het toepassen en wat zijn onze persoonlijke ervaringen hierbij? Het weekend wordt ingeleid met een algemene inleiding op Kant’s denken.

Boek: Fundering voor de metafysica van de zeden. Inleiding, vertaling en annotaties: Thomas Mertens. Uitgeverij Boom/Amsterdam 
Wanneer: zodra belangstellenden zich aanmelden kan een weekend gepland worden.

Vrijdagavond:
Kiezen van bepaalde uitspraken van Kant uit Kant-kaarten.

Beschrijven wat de uitspraken van Kant jou persoonlijk zeggen.
Korte inleiding op Kant.
Lezen van passages uit hoofdstuk 1.

Zaterdag:
In de ochtend: lezen en bespreken van delen uit de oorspronkelijke tekst, hoofdstuk 2.

In de middag:  wat biedt de tekst ons persoonlijk. Kunnen we de gelezen passages vertalen naar ons dagelijks bestaan?
Zaterdagavond: diner en alles wat ter tafel komt, met of zonder Kant.

Zondag:
Lezen van delen uit de oorspronkelijke tekst, hoofdstuk 3.

Wat zeggen de gekozen Kant-kaarten je op dit moment?
Afronding.

De dagen worden afgewisseld met koffie- en theepauzes. De lunch en het diner op zaterdag zijn royaal en bereid met biologische producten. Ook is er ruimte om een wandeling te maken in de tuin of omgeving en om onderling in gesprek te zijn.

 Tijden:
vrijdag:             19.00 – 22.00 uur.

zaterdag:          09.30  – 22.00 uur
zondag:            09.30 – 13.00 uur 

Kosten:
€ 175,00 voor de cursus,

€ 10,00 voor de syllabus, 
De kosten van de maaltijden worden hoofdelijk omgeslagen / inkoopsprijs.
Over de wijze van betaling krijgt u bericht na inschrijving.

Inschrijving:
De cursus wordt gegeven door Corrie Haverkort, filosoof, gespecialiseerd in de wijsgerige ethiek. Inschrijving en informatie mail: c.haverkort@hetnet.nl 
Deelname: minimaal 8 en maximaal 12 personen.
info: 0575 511670  -  mobiel: 06-28125600

Comments are closed.