Filosofie en muziek 2 febr Zwolle

Filosofie en concert ‘Kant in de Koestraat’, 2 febr. 2020 in Zwolle: klik hier

fIlosofie voor dappere denkers
Kritiek van de praktische rede (I. Kant)
Gaat het om de betekenis van rechtvaardigheid en goed omgaan met elkaar, dan verwijzen alle filosofen vroeg of laat naar Kant. Maar weinig mensen hebben de originele teksten van deze belangrijke Verlichtings’-filosoof gelezen. Wie is deze denker? Is Kant echt zo moeilijk als iedereen zegt?

Tijdens deze filosofiedag staat zijn meest bekende werk centraal: Kritiek van de praktische rede. Het boek besluit met zijn poëtische uitspraak: “Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied, hoe vaker en langduriger het denken zich ermee bezighoudt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.”

Enkele relevante teksten van Kant worden door middel van close reading besproken en toegelicht. Wat verstaat Kant onder begrippen als ‘vrijheid en plicht’, en hoe gaan we om met onze neigingen. Daarmee komen we vanzelf op de vraag naar een vrije keuze. En natuurlijk wordt de betekenis van zijn beroemde uitspraak: Sapere aude, heb de moed om zelf te denken, besproken. Ook wordt verbinding gelegd naar muziek in Kants tijdsgewricht; ontwikkelingen in deze kunstvorm vertonen parallellen met ‘vrijheid en plicht’ en ‘moed’. Het concert en de muzikale reflecties worden verzorgd door concertpiantist Steven Faber.

Deze dag vindt plaats op een opmerkelijke locatie: de huiskamer van Koestraat 40 te Zwolle, een pand dat al bestond ten tijde van Immanuël Kant.

Wil je er graag bij zijn? Meld je dan hier aan: klik hier

 

Comments are closed.