Socratische gesprekstechniek doorlopende cursus 2021-2022

Wat bedoel je – Klopt het wat je zegt ?

Cursus: leren en beoefenen van de Socratische Gesprekstechniek

Op een goede manier luisteren is nog niet zo eenvoudig.
Op een heldere manier zeggen wat je voelt en bedoelt evenmin.
Voor je het weet zit je midden in een discussie waarin ieder bezig is met de ander te overtuigen.
En er nauwelijks geluisterd wordt naar wat er echt gezegd wordt.
Dit voelt voor niemand bevredigend.

De vijfdelige Cursus Socratische Gesprekstechniek is gebaseerd op  de gesprekken die Socrates (469-399) voerde met zijn vrienden. Bij belangrijke onderwerpen waarover iemand een vaste overtuiging had, vroeg hij steeds: “wat bedoel je?” en ‘klopt het wat je zegt?” Door deze vragen en door een speciale gesprekstechniek die Socrates toepaste, moest er steeds beter nagedacht worden, meer nagevoeld en opnieuw verwoord. Na zulke gesprekken bleef iedereen altijd met stomheid geslagen achter. Niet omdat Socrates zo goed kon spreken. Maar omdat ze aan het eind van zo’n gesprek elkaar beter begrepen en tot andere inzichten waren gekomen. Ook werd er bij tegengestelde meningen en belangen sneller en beter consensus gevonden.

Werkwijze:
In deze interactieve cursus c.q. beoefening wordt aandacht gegeven aan het volgende:

°         Het lezen van dialogen zoals Socrates die voerde.

°         Het leren herkennen van de kenmerken van een socratisch gesprek wat betreft houding en techniek.

°         Deze kenmerken toepassen in onze manier van spreken met elkaar.

°         Met name wanneer er sprake is van tegengestelde meningen, conflicten of discussies.

°         Hierbij gaat het om de verbinding tussen ervaringen, gevoelens en emoties in relatie tot logisch en redelijk denken. Daarbij is er geen sprake van polariteit tussen denken en voelen.

°         Beoefenen van het socratische gesprek aan de hand van eigen levensvragen en/of maatschappelijke vragen.


Doel:
In een socratisch gesprek leren de deelnemers hun eigen ideeën en meningen helder te verwoorden, vastgeroeste overtuigingen te onderzoeken en open te staan voor nieuwe inzichten.

Op een socratische wijze in gesprek gaan geeft rust, ruimte, erkenning en doet recht aan elkaar. Iedere deelnemer voelt zich gezien en gehoord.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van vier uur.

Wanneer: er vinden doorlopende cursussen plaats op verschillende tijden, klik hier

Tijden: ochtendgroep: 9 – 13 uur

Kosten: € 350,00 inclusief reader en koffie/thee (minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers per groep)

Waar: In het Huis voor Kunst en Gedachten Dat Bolwerck (Zaadmarkt 112 Zutphen)
Opgeven: www.datbolwerck.nl

 


 


 

Comments are closed.